Ander maatschappelijk thema
Inclusie en diversiteit

AMARA PAVILJOEN

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Met dit project heb ik gepoogd ontmoetingen tussen verschillende culturen te stimuleren en faciliteren, net zoals wat gebeurt binnen de architectuur zelf. Als ontwerper geloof ik dat architectuur een culturele brug kan vormen, daarom wil ik dat de gebruikers van het paviljoen de ruimte krijgen voor verbinding en uitwisseling.

Het uitgangspunt voor dit ontwerp is het samenkoppelen van twee verschillende culturen door gebruik te maken van de kenmerken behorende tot de bouwstijlen van deze culturen. Het ontwerp bestaat uit twee delen, het zuidelijke deel symboliseert de traditionele Arabische architectuur en het noordelijk deel symboliseert de moderne westerse architectuur.
De structuur van het paviljoen is geïnspireerd op de structuur van de maatschappij zelf, namelijk, het collectivisme waar de groep voor eenheid staat en het individualisme waar de verschillen geaccepteerd en gevierd worden. De driehoeken in het Arabisch gedeelte beschrijven de relatie met de hemel. De driehoek gericht naar boven symboliseert het bidden van de mens naar de hemel toe. De omgekeerde driehoek symboliseert de genade die uit de hemel valt.

De beleving, waarbij de bezoeker in elk deel een bepaald gevoel ervaart, staat centraal in dit ontwerp. Het Arabische deel is zodanig ontworpen dat de gebruiker het gevoel krijgt van geslotenheid van de buitenwereld en verbondenheid met de hemel, als abstracte vertaling van de traditionele Arabische architectuur. In het westerse gedeelte krijgt de bezoekers juist het gevoel van verbondenheid met de buitenwereld door de grote openingen. In het Arabische deel staan bankjes rond de patio waar de gebruikers kunnen zitten. In het westerse gedeelte staat een kleine tribune met een filmprojectie op de muur waar culturele films gepresenteerd kunnen worden.

Artist statement

De ontwerpen die ik maak komen voort uit mijn interpretatie van de veranderende omgeving om mij heen. Iedere verandering van omgeving voegt een nieuwe kleur toe aan de ziel van mijn werk. De harmonie tussen originaliteit en moderniteit spreekt mij heel erg aan. Hoewel de Arabische klassieke bouwstijl mij ontegenzeggelijk heeft beïnvloed, voeg ik mijn eigen smaak en identiteit toe. Van de rijke hoeveelheid aan esthetische elementen uit het Midden-Oosten tot de elegante en doelmatig bouwstijl van het Westen. Zo creëer ik mijn eigen hybride manier van werken waarin mijn visie tot uiting komt en authenticiteit centraal staat.

Ambities

Mijn ambitie binnen vijf jaar is om de master architectuur te volgen. Als ruimtelijk ontwerper ben ik ook architectuur gericht. Ik geloof dat architectuur de mogelijkheid heeft om de wereld mooier, duurzamer en leefbaar te maken. De sociaal-maatschappelijke rol van architectuur is groot, daarom vind ik het van belang om als toekomstig architect onderdeel te zijn van de ontwikkeling hiervan. Daarom wil ik graag verder studeren en mijn doel verwezenlijken.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn studie aan de HKU heb ik mijn competenties ontwikkeld. Ik kreeg de kans om verschillende benaderingen van het ontwerp te ontmoeten. De stimulerende omgeving heeft mij de kans gegeven om mijn creativiteit te laten groeien. Mijn visie wordt verrijkt door het kijken naar de wereld van verschillende perspectieven op allerlei schaalniveau. Bovendien heb ik geleerd hoe kan ik vanuit mijn fascinatie een compleet professioneel ontwerp te maken en vervolgens aan de buitenwereld te presenteren. De vrijheid die academie biedt, heeft mij geholpen om mijn identiteit vorm te geven binnen de designwereld.