Ander maatschappelijk thema

Drippen sâlt wetter

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Drippen sâlt wetter is een tweetalige (Fries en Nederlands) locatievoorstelling aan het strand. We maken een wandeling met het hoofdpersonage. De jonge vrouw is gevlucht van haar stadse realiteit en vindt zichzelf terug in een droomwereld aan zee. Ze gaat op zoek naar een plek waar ze zich thuis voelt en waar haar meertalige identiteit tot rust kan komen.

‘Ik ferjit wolris, datst net ferdwine kinst yn’e leechte,
krekt as sûker terinne yn in leech glês,
kinst riere bliuwe mar slagje sil it net’

‘Ik vergeet weleens dat je niet kunt verdwijnen in de leegte,
Net als suiker oplossen in een leeg glas,
Je kunt blijven roeren, maar het zal niet lukken’

Artist statement

Doutsen is geboren in Heerenveen, maar woont nu al een paar jaar in Den Haag. Sinds kort schrijft ze, behalve in het Nederlands, ook in haar moedertaal: het Fries. In haar werk is ze altijd op zoek naar de kleine verhalen binnen de grotere context. Ze schuwt niet van lichte maatschappijkritiek, maar behoudt altijd haar natuurlijke bescheidenheid en beleefdheid. Als schrijver voelt ze een grote verantwoordelijkheid de ongehoorde stemmen in onze maatschappij een plek te geven. Ze noemt zichzelf dan ook liever een sociale schrijver dan een kunstenaar. In haar werk is ze in inhoud en werkwijze vaak op zoek naar kleinschaligheid. Ze werkt het liefst samen met een klein gezelschap en in haar teksten zijn afzondering en eenzaamheid grote thema’s.

Ambities

In de komende tijd wil ik mezelf heel graag verder ontwikkelen als meertalige schrijfster. Het liefst zou ik in beide talen zowel theater als film schrijven. Vooral de hoeveelheid Friestalige film en televisie is wat mij betreft nogal karig, daar hoop ik verandering in te brengen! Meewerken aan maatschappelijke projecten en lesgeven aan jeugd of amateurs ligt ook zeker in de planning. Ik hoop vooral in het werkveld mijn eigen stem en mijn visie verder te ontdekken.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn studie heb ik vooral geleerd meer vertrouwen te hebben in mijn schrijftalent. Ik leerde op te komen voor mijn positie binnen samenwerkingen en wist op professionele wijze met mijn blokkades om te gaan.
Daarnaast is mijn schrijfpalet enorm uitgebreid en is mijn werk daardoor diverser en rijker geworden. Ik heb op de HKU een mooie basis gelegd voor een schrijfcarrière en heb enorm veel zin om me binnen het werkveld nog verder te gaan ontwikkelen.