Gezondheid en welzijn
Duurzaamheid en klimaat

Ontwerpkracht / Zorgprofessionals in een ontwerpersrol

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
De gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse bevolking stijgt van 81,5 jaar in 2015 naar bijna 86 jaar in 2040. We vergrijzen in hoog tempo waardoor we ook steeds meer en langdurigere zorg nodig hebben. Nu werkt één op de zeven personen van de Nederlandse beroepsbevolking in de zorg en in 2040 verwacht men dat dit één op de vier is. Gezien het huidige tekort is wel duidelijk dat de werkdruk de komende jaren alleen maar toe zal nemen.

Als regisserend ontwerper onderzoek ik de mogelijkheden die zorgmedewerkers hebben om zelf bij te dragen aan een gezondere fysieke werkomgeving en het verlagen van de werkdruk door middel van zorginnovaties. Welke zorginnovatie hebben ze nodig om het werk lichter, veiliger, efficiënter maar ook leuker te maken en welke rol kunnen ze daar zelf in spelen? Kunnen deze zorginnovaties of het ontwikkelen daarvan iets bijdragen aan werkgeluk?

Mijn onderzoeksvraag luidt: Hoe kan ik vanuit mijn rol van productontwerper, docent en coach zorgmedewerkers faciliteren in het actief bijdragen aan het verbeteren van hun eigen fysieke werkomgeving?

Onderzoek- en ontwerpresultaat: Zorginnovatiecursus
De zorginnovatiecursus van Create4Care faciliteert medewerkers in de mogelijkheid zich te scholen op het gebied van het ‘in huis’ ontwikkelen van zorginnovaties. Na afronding van de cursus kunnen de zorginnovatie champions een ambassadeursrol innemen op de afdeling. Dit doen ze door actief praktijkproblemen die in de fysieke werkomgeving spelen op te halen bij collega’s. Ze nemen vervolgens eigenaarschap om zelfstandig studenten te begeleiden bij het ontwerpen van zorginnovaties voor de ingebrachte problemen.

Uit eerdere projecten van Create4Care is bewezen dat zorginnovaties bijdragen aan het verbeteren van de werkomstandigheden en daarmee het verlagen van de werkdruk en het vergroten van het werkgeluk. De rol van Zorginnovatie champion behelst een complete nieuwe taak op een zorgafdeling. Managers en directie ondersteunen deze ontwikkeling en zullen op zoek gaan naar ruimte in de begroting.
Supportive Narrative Innovatiekracht

Artist statement

Ik ben een echte aanjager van nieuwe ideeën. ik bedenk, initieer en positioneer innovatieve projecten en zoek hier snel mogelijke partners bij die met mij willen samenwerken.

Ambities

Ik wil breed impact maken binnen het zorgdomein. Zorgmedewerkers in zowel ziekenhuizen als daarbuiten moeten de mogelijkheid hebben om zelf of samen met studenten en ontwerpers zorginnovaties te ontwikkelen die bijdragen aan het verbeteren van de werkomstandigheden.

Geleerd tijdens de studie

Binnen de master Crossover Creativity heb ik vooral leren samenwerken met meerdere disciplines waarbij ik de rol als transdisciplinair verbinder inneem. Vanuit spel problemen aanvliegen en bespreek maken is tevens een grote opbrengst uit de studie.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

2000 - NIRIA award nomination for best national graduate 2000
2001-2008 - diverse Goed Industrieel Ontwerp (GIO) erkenningen innovatieve producten
- Good Industrial Design Award - Levant stair lift ThyssenKrupp
- IF Award - Levant stair lift ThyssenKrupp
- Good Industrial Design Award - Braille Display Alva BC640
- Special Award for Respect - Good Industrial Design Award - Braille Display Alva BC640
- Good Industrial Design Award - Henk Travelfriend
2007 - Patent NL NL20051030603
2008 - Patent NL US20060096429
2009 - Patent NL US2009084809
2008 - Mijn bedrijf Innospense WINS Public Price Shell LiveWire Young Business Award
2008 - Mijn bedrijf Innospense in the top 100 most innovative MKB companies of the Netherlands


Fungi to Bee

Fungi to Bee ontwikkelt een innovatieve groene wand. Het is een samenwerking tussen planten, dieren en mensen waarbij mycelium alles aan elkaar verbindt. Mycelium is een netwerk van schimmeldraden onder de grond. Boven de grond kunnen ze uitgroeien tot paddenstoelen. Mycelium zorgt voor de toevoer en afvoer van voedingsstoffen van planten en heeft daarnaast een aantal bijzondere eigenschappen zoals CO2 oplag en een isolerende werking. De wand draagt bij aan de biodiversiteit, aan de vergroening van de omgeving en daarmee aan een prettige leefomgeving.


Het ontwerp ontstaat in samenwerking met bewoners, schimmels, planten en dieren en wordt aangepast aan de locale situatie. Dit is mogelijk doordat het ontwerp modulair is en bestaat uit verschillende tegels die aan elkaar geschakeld worden. Er groeien bijvoorbeeld aardbeien of oesterzwammen die geoogst kunnen worden door bewoners. Of er groeit bamboe en olifantengras dat gebruikt kan worden als bouwmateriaal. Ook is er voedsel en habitat voor dieren zoals bijen, wormen, vleermuizen of vogels.