Ander maatschappelijk thema

Poppodia: De weg van vrijwilliger naar Professional

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Het doel van dit onderzoek is om het vrijwilligerswerk voor mensen met een carrièremotief zo waardevol mogelijk te maken, zodat zij belangrijke stappen kunnen zetten in hun professionele carrière. Om het belang voor zowel de vrijwilligers als de poppodia onder de aandacht te brengen, is dit ontwerpgericht onderzoek samen met Stichting KEES uitgevoerd.

Het beroepsproduct dat is ontwikkeld om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is een handreiking voor vrijwilligerscoördinatoren van poppodia (doelgroep), die hen helpt om vrijwilligers met een carrièremotief te ondersteunen.
Rapportage van het uitgevoerde onderzoek
Ontwikkelde beroepsproduct.

Artist statement

Ik ben afgestudeerd richting de muzieksector met als afstudeerscriptie en specialisme vrijwilligerswerk en poppodia. Essentiële onderdelen van de industrie. Gedurende mijn studietijd heb ik mij ook verdiept in andere sectoren binnen de creatieve en culture sector als fashion, design en media.

Ambities

Over 5 jaar wil ik uitgegroeid zijn tot een professional binnen de muzieksector die alle ins & outs kent en werkzaam zijn voor een groot festival in Nederland.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn studietijd heb ik mijn passie gevonden en ben tot de conclusie gekomen dat de culturele sector bij mij past. Als maker was muziek nooit aan mij besteed, maar als professional aan al het ander is het een perfecte match.