Ander maatschappelijk thema
Privacy en ethiek
Gezondheid en welzijn

Waar ben je?

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
'Waar ben je?' vertelt het verhaal van het rouwproces van de achtjarige Milou, die plotseling haar vader verliest door een auto-ongeluk. De moeder van Milou wordt overmand door haar eigen rouw, waardoor ze zich terugtrekt en het zicht op haar dochter verliest. Door gebrek aan ouderlijke ondersteuning begint Milou een fantasiewereld te creëren. Een fantasie waar Milou’s overleden vader voor haar zorgt. Hoe komen moeder en dochter in het rouwproces bij elkaar?

Het is een fictiefilm voor gezinnen die met rouw te maken hebben. Het doel is dat de film gebruikt wordt als voorlichtingsfilm, met de boodschap dat je kinderen moet ondersteunen bij het omgaan met de realiteit.

Artist statement

Ik ben een filmmaker die een boodschap wil overbrengen aan de toeschouwers, om die een beeld te geven van wat er aan maatschappelijke problemen kan spelen. Dit wil ik doen door in te spelen op contact met en tussen mensen. Het is mijn intentie om dit zo realistisch en objectief mogelijk over te brengen op de toeschouwer zodat die een beeld krijgt van het gevoel, het probleem, en de reden waarom de mens daarmee worstelt.

Ambities

Over vijf jaar wil ik werken bij een bedrijf dat sociaal betrokken is, waarbij onze focus is om onbesproken maatschappelijke thema’s op prikkelende wijze onder ogen te brengen van een breed publiek.

Geleerd tijdens de studie

Bij de opleiding audiovisual media heb ik geleerd om mezelf uit de dagen als maker om de verschillende gebieden binnen film te exploreren.