Gezondheid en welzijn

Water naar de zorg dragen

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
SAMENVATTING

DE REGELS AAN DE LIPPEN
Gedicht van Inge Kruit

Regels regenen van bovenaf
Goedbedoeld sturen wordt eindeloos vuren
raken en grijpen begrenzen ’t begrip
Regelgeving wordt regelneming:
neemt tijd, neemt mensen,
als bureaucratie boven behoeften gaat.

De regels aan de lippen,
verstijven, maar voorkomen niet
de kracht van kanteling
van keurslijf naar keuze
als regeldwang water wordt
en zorg meandert als het mag


SUMMARY

THE RULES TAKE OVER TILL WATER COMES
Poem by Inge Kruit

Rules rain from above
Well-intentioned steering
becomes endless firing and forcing
It limits understanding
the rules take over;
take time, take people,
when bureaucracy takes precedence over needs

The rules take over,
Stiffen us, but cannot prevent
the power of tilt,
from straitjacket to choice
when regulation becomes water
and meanders like it should

Artist statement

Als jurist gezondheidsrecht gebruik ik kaders, als designer treed ik daarbuiten. Doel van dit alles; sociaal bezig zijn. Hoofd, hart en handen zet ik in. Graag zelfs, want niets fijner dan de zorg ont-zorgen en de bureaucratie ont-regelen.

Ambities

Het macro-idee van 'Water naar de zorg dragen' (lees de zorg voor het hele land regionaal organiseren langs de vloeiende lijnen van het Nederlands watermanagement) ondergebracht hebben bij een consortium van (liefst) een school of universiteit en in elk geval zorg-stakeholders en sponsoren, zodat mijn huidige schets, bouwtekening wordt waarmee de verbluffende evidentie van de schermen van beleidsmakers in Den Haag spat en implementatie voortvarend wordt opgepakt.

Met de verdere ideeën voort vloeiend uit het project 'Water naar de zorg dragen' binnen mijn eigen juridisch adviesbureau (d'Ruit) vrolijk voortgaan. In elk geval met de kans voor mijn klanten om hun eigen Wet book© te maken.

En verder: nieuwe oplossingen voor maatschappelijk relevante vraagstukken spelenderwijs laten opborrelen.

Geleerd tijdens de studie

Spelen is serieus belangrijk. Lief zijn voor jezelf ook. Nooit de kortste route naar een voorbedacht idee nemen. Alles daaraan is fout. Maar verder bestaat er geen falen; alleen onverwachte uitkomsten. En last but not least; het gras bij de buren is misschien wel groener, en het uitzicht erop in elk geval heel leerzaam!